Įvadas

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą Lietuvos zoologijos sodui, juridinio asmens kodas 191716918, toliau – LZS, rinkti ir naudoti Jūsų asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje privatumo politikoje. LZS naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, įskaitant – Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefoną, kitą kontaktinę informaciją, visi kartu – Asmens duomenys, siekdamas tinkamai administruoti Jūsų užsakymus / užklausas.

Bendrosios nuostatos

LZS jokiu būdu neparduoda ir neperduos Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai, išskyrus trečiuosius asmenis, susijusius su Jūsų užsakymų ir / ar užklausų vykdymu, be atskiro Jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per LZS valdomas elektronines sistemas. LZS nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei LZS naudotų Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, privalo būti gautas Jūsų sutikimas ir Jums suteikta galimybė atsisakyti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

LZS, tvarkydamas Asmens duomenis, vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:

 • Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie Asmens duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Tvarkomi tikslūs Asmens duomenys, kurie, prireikus, yra atnaujinami (tikslumo principas);
 • Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali (konfidencialumo principas).

Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų Asmens duomenis LZS įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenų subjekto teisės

Leidę LZS tvarkyti savo Asmens duomenis, Jūs turite teisę:

 1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau nurodyto Europos reglamento ir / ar kitų įstatymų nuostatų;
 2. Nesutikti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi;
 3. LZS, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@zoosodas.lt;
 4. LZS Lankytojai (Pirkėjai) turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi į LZS.

Slapukų naudojimas

Siekiant pritaikyti svetainės turinį prie jos lankytojų poreikių, kaip ir daugumoje kitų svetainių, mūsų internetinėje svetainėje taip pat gali būti naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra nedidelės informacijos rinkmenos, kurios leidžia interneto svetainėms išsaugoti ir vėl pasiekti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius. Toks duomenų tvarkymas neleidžia nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Slapukai gali būti naudojami tik tuo atveju, jeigu Jūs patvirtinate savo sutikimą specialiame svetainės pranešime. Mūsų svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai, kurie:

 • nustatytų, ar Jūs davėte sutikimą, kad slapukai Jūsų įrenginiuose būtų įrašomi;
 • atpažintų, ar svetainėje tas pats lankytojas, kuris jau buvo apsilankęs;
 • prisimintų Jūsų, kaip svetainės naudotojo, atliktus pasirinkimus;
 • pagal Jūsų naršymo svetainėje istoriją pritaikytų internete rodomą reklamą;
 • fiksuotų svetainės lankomumo statistiką.

Savo sutikimą leisti naudoti slapukus Jūs galite atšaukti ir pasinaudojant Jūsų įrenginyje esančia interneto naršykle (jos nustatymais) slapukus iš savo įrenginio ištrinti ar užblokuoti.

Baigiamosios nuostatos

LZS gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo, bei naują privatumo politiką paskelbti savo svetainėje. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@zoosodas.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2023 m. sausio 5 d.

This site is registered on wpml.org as a development site.